دوره حرفه ای ماساژ

گسترش ورزش در بین عموم می تواند با افزایش بروز آسیب های ورزشی همراه باشد. کما اینکه وجود افراد ناآگاه (به عنوان مربی) در بعضی از باشگاه های ورزشی و انجام یکسری حرکات نادرست بدنی نیز باعث صدمات جدی می شود.
به همین دلیل وجود نیروهایمتخصص جهت پیشگیری، کمک به درمان و آموزش حرکات صحیح ضروری است.
با گسترش ورزش همگانی و توجه دولت ها به ورزش، سطح رقابت ها ارتقا پیدا کرده و نیاز ورزشکاران به خدمات ماساژ ورزشی متعاقبا افزایش یافته است.
ماساژ ورزشی زیر مجموعه خدمات ورزشی محسوب شده و امروزه در کنار ورزش آماتور و حرفه ای از جایگاه خاصی برخوردار است. امروزه تیم های ورزشی جهت کسب نتایج بهتر از ماساژ ورزشی در تمرینات و رویدادهای ورزشی استفاده می نمایند.
ماساژ ورزشی شامل تکنیک ها و مانورهای دستی است که با هدف گرم کردن ورزشکاران، بهبود عملکرد ورزشکاران
در میادین ورزشی، پیشگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران، کمک به ریکاوری، کاهش درد، بهبود عملکرد سالمندان و معلولین، افزایش توانمندی مخاطب، آماده سازی افراد برای توانبخشی و بهبود عملکرد روحی و روانی مخاطبین استفاده می شود.
ماساژ ورزشی در زمان های خاص و با اهداف مختلفی دنبال می شود:
مرحله نگهدارنده: در فصل تمرینات ورزشکار و با هدف کمک به ریکاور، افزایش انعطاف پذیری بافت ها و رفع گرفتگی ها انجام می شود.
قبل از مسابقه: با هدف افزایش جریان خون، بهبود انعطاف پذیری بافت ها، گرم کردن ورزشکار و پیشگیری از آسیب دیدگی
بین مسابقه: با هدف کمک به ریکاوری ورزشکار و جلوگیری از سرد شدن
بعد از مسابقه: با هدف کمک به ریکاوری و رفع گرفتگی های عضلانی انجام می شود.
ضرورت و اهمیت: با توجه به رویکرد گستره جامعه ورزش کشور به ماساژ ورزشی و نیاز باشگاه ها و تیم های ملی به ماساژورهای ورزشی، آموزش تخصصی ماساژورهای ورزشی اهمیت زیادی دارد.