رویدادها

سومین همایش ملی ماساژ تندرستی
انجمن پزشکان ورزشی ایران با همکاری شرکت تاوا سلامت پاد و بر اساس نیاز عمومی و رشته های ذیربط ، با نگرش علمی و با همکاری موسسات تحقیقاتی و پژوهشگاه های تربیت بدنی و علوم ورزشی در نظر دارد سومین همایش ملی ماساژ تندرستی را برگزار نماید. این همایش در قالب سخنرانی ها و کارگاه های زیر مجموعه و با استفاده از تجارب ارزشمند اساتید این رشته، در آذرماه 1397 برگزار خواهد شد.