جدول برنامه های علمی سومین همایش ملی ماساژ تندرستی

جدول برنامه های علمی سومین همایش ملی ماساژ تندرستی

 

45
همراه با اعطای گواهی دوره و ارائه گواهی کارگاه ها
46
همراه با اعطای گواهی دوره و ارائه گواهی کارگاه ها
47
همراه با اعطای گواهی دوره و ارائه گواهی کارگاه ها

قابل توجه : در صورت درخواست متقاضیان کارگاهی علمی - کاربردی و به حد نصاب رسیدن کلاس های کارگاهی به جدول فوق اضافه خواهد شد. (در فیلد ارتباط با ما اعلام فرمایید)