جدول برنامه های علمی سومین همایش ملی ماساژ تندرستی

جدول برنامه های علمی سومین همایش ملی ماساژ تندرستی

 

برنامه
برنامه2

قابل توجه : در صورت درخواست متقاضیان کارگاهی علمی - کاربردی و به حد نصاب رسیدن کلاس های کارگاهی به جدول فوق اضافه خواهد شد. (در فیلد ارتباط با ما اعلام فرمایید)